Towary niedozwolone

Lista towarów niedozwolonych
Zabronione jest umieszczanie do sprzedaży w serwisie aukcyjnym:

1. Organów ludzkich lub zwierzęcych;
2. Zwierząt;
3. Towarów lub usług zawierających treści namawiające do przestępstwa w tym nakłaniających do popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia;
4. Oprogramowania na licencji Not For Resale;
5. Towarów lub usług propagujących ustrój totalitarny państwa lub nawołujących do jakiejkolwiek nienawiści lub dyskryminacji, w tym nienawiści na tle różnic    narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
6. Materiałów wybuchowych, pirotechnicznych a także chemicznych o właściwościach niebezpiecznych;
7. Produktów leczniczych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza;
8. Środków odurzających, narkotycznych, psychotropowych oraz za takie uważanych;
9. Towarów podrobionych tj. oznaczonych w sposób mogących wprowadzić w błąd co do jakości, pochodzenia, sposobu wykonania lub innych walorów towaru oryginalnego; 
10. Towarów lub usług nawiązujących do pornografii, w tym zawierających odniesienie do treści o charakterze seksualnym z udziałem osób do 15 roku życia lub zwierząt;
11. Towarów lub usług propagujących przemoc;
12. Utworów muzycznych, filmów, publikacji, programów informatycznych naruszających prawa autorskie, prawo własności intelektualnej oraz jakiekolwiek dobra o charakterze majątkowym osobistym;
13. Towarów lub usług udostępniających dane osobowe podlegające ochronie;
14. Towarów lub usług, których posiadanie lub świadczenie wymaga zezwolenia;
15. Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów jeżeli ich oferowanie jest oddzielne od pojazdu do jakiego przynależą;
16. Towarów i usług powiązanych z uczestnictwem w tzw. systemach argentyńskich, piramidach finansowych, których naczelną zasadą jest pozyskiwanie nowych członków celem uzyskania korzyści finansowej w pośredni lub bezpośredni sposób;
17. Napojów alkoholowych chyba, że przepis prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza swobodny (bez zezwolenia) obrót konkretnym napojem alkoholowym;
18. Tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i ich części;​
​​19. Kart lub kluczy służących do odbioru programów radiowych,telewizyjnych lub umożliwiających dostęp do internetu;
20. Kuponów rabatowych, kuponów promocyjnych lub zniżkowych;
21. Prac dyplomowych, materiałów lub dzieł służących do zaliczania egzaminów magisterskich, licencjackich, maturalnych lub gimnazjalnych;
22. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe, pozwalającego na szpiegostwo informatyczne, generujące hasła umożliwiające dostęp do oprogramowania nabytego przez osoby nieuprawnione, pozwalającego na łamanie kodów lub zabezpieczeń ustanowionych przez podmioty trzecie, generujących wysyłanie treści niepożądanych w tym masowe wysyłanie adresów e-mail bez zgody adresata;
23. Oprogramowania umożliwiającego naruszanie prawa w jakiejkolwiek formie;
24. Kont w bezpłatnych serwisach internetowych oraz kont w programach partnerskich lub lojalnościowych oraz zaproszeń do takich serwisów lub założenia kont w takich serwisach;
25. Udziałów w spółkach, akcji oraz instrumentów finansowych, których obrót jest regulowany drogą ustawy i podlega nadzorowi w jakiejkolwiek formie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie;
26. Jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, walut obcych, polis ubezpieczeniowych, dokumentów akcji, chyba, że noszą wartość kolekcjonerską;
27. Systemów inwestycji giełdowych, walutowych oraz gier liczbowych i zakładów bukmacherskich jak również wspierających w korzystaniu z takich rozwiązań chyba, że występują w formie wielonakładowej publikacji książkowej;
28. Adresów stron internetowych i serwerów FTP;