Polityka prywatności


Administratorem portalu Antico.pl (zwanego dalej serwisem), jest Michał Olszewski zam. Leśniów Wielki 87, 66-016 Czerwieńsk, który przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu na następujących zasadach:

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Priorytetem Administratora serwisu jest jak najlepsza ochrona wszystkich danych osobowych i informacji powierzonych mu przez użytkowników serwisu.

Zasada podstawowa nie podlegająca zmianie

Serwis Antico.pl nigdy i pod żadnym warunkiem nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów. Powyższa zasada nie obowiązuje w przypadku zawierania transakcji pomiędzy użytkownikami serwisu, na którą użytkownicy wyrażają zgodę.

 Dane Osobowe

W czasie rejestracji do Serwisu zostaniesz poproszony o podanie swoich pełnych danych osobowych. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. W przypadku rejestracji użytkownika jako osoba prawna, zostaniesz poproszony o złożenie takich danych jak: nazwa firmy, regon, nip, siedzibę firmy (adres, kod pocztowy, województwo), e-mail, telefon. Jeżeli jesteś osobą fizyczną poprosimy Cię o Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania ( adres, kod pocztowy, województwo), e-mail oraz telefon. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, kontynuowania rejestracji.

Informacje jawne

Umieszczając komentarze i posty sam decydujesz o wprowadzeniu danych, które dostępne będą wszystkim odwiedzającym stronę (autoryzacja Twojego profilu). Jeśli upublicznisz część swoich danych, nie mamy możliwości zabezpieczenia ich przed podmiotami, które mogą je wykorzystać do przesyłania różnego rodzaju informacji. Tego typu dane nie podlegają więc polityce prywatności. Podobnie dane kontaktowe firm i innych stron WWW, podanych przez użytkowników na naszej stronie, podlegają swojej wewnętrznej polityce prywatności.

Cel i zakres przetwarzania

Administrator serwisu informuje, że Państwa dane osobowe, będą  przetwarzane w celu prawidłowego korzystania z serwisu, a w szczególności zawierania umów kupna-sprzedaży Towarów i usług oraz uczestniczenia w aukcjach. Podanie pełnych danych służyć ma bezpieczeństwu transakcji zawieranych między użytkownikami oraz rozwiązywania ewentualnych sporów transakcyjnych, również dochodzonych praw na drodze sądowej. W przyszłości dane personalne użytkowników będą przetwarzane w celu umożliwienia ewentualnego przetwarzania płatności od użytkowników oraz  generowania faktur za usługę.

Udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem  sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.

Zmiana danych osobowych

Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich przetwarzania. Wszelkie zmiany danych osobowych Użytkownik dokonuje osobiście poprzez wprowadzenie ich w odpowiednim Panelu Serwisu

Usunięcie danych osobowych

Dane osobowe ulegają usunięciu z serwisu na wyraźne żądanie Użytkownika. W przypadku żądania usunięcia konta Użytkownik przesyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy (zawierające dane Użytkownika podane podczas rejestracji: login, e-mail, imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy ) na adres E-mail:  poczta@antico.pl lub poprzez zakładkę "kontakt" serwisu Antico.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązanie umowy Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia konta Użytkownika w terminie 10 dni od otrzymania powyższego oświadczenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe usunięcie konta, wynikłe z opóźnień dostarczenia poczty e-mail lub nie dostarczenia wiadomości elektronicznych oraz transmisji danych za których dostarczenie lub obsługę odpowiadają podmioty trzecie. W przypadku usunięcia swoich danych Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług.

Niezapowiedziane wiadomości

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, oraz otrzymywanie za pomocą poczty e-mail informacji związanych z korzystaniem z serwisu (w tym powiadomień o statusie monitorowanych domen) oraz informacji o produktach i usługach powiązanych z działalnością serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwisu rozumiane są informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Gromadzenie informacji, takich jak np. adres IP, wynika z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Wykorzystuje się je jedynie w celach technicznych, związanych z administracją, tworzeniem statystyk (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie), diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera i analizą naruszeń bezpieczeństwa. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, czy pola formularzy.
Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Polityka prywatności Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zmiany naszej Polityki Prywatności

Administrator serwisu Antico.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu, nie korzystaj z usług serwisu oraz nie nabywaj produktów i usług przez Usługodawcę oferowanych. W przypadku uwag, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt.